ZONNE­BLOEM EN NO TOMATO INTRO­DU­CEREN ISOLEMENT EXPERTS

De Zonne­bloem — Een aantal maanden geleden zijn we met zijn allen in een gekke periode terecht gekomen, waarbij heel Nederland plotseling verplicht thuiszit. Voor de meesten is dit nieuw en slechts tijdelijk. Maar sommige mensen ervaren jarenlang, of zelfs hun hele leven, minder bewegings­vrijheid en zijn vaker tegen wil en dank aan huis gekluisterd. Deze mensen met een licha­me­lijke beperking zijn ongewild de ervarings­des­kun­digen op het gebied van thuis­blijven. Met dit inzicht creëerde NO TOMATO samen met de Zonne­bloem en Indicia de campagne: Isolement Experts.

Deze Isolement Experts zijn de helden van nu. Via de 10 leukste thuis-blijf-tips delen zij hun ervaringen en tips met alle Neder­landers tijdens de intel­li­gente lockdown. De gehele campagne is bedacht, gemaakt en uitgerold tijdens de lockdown. De video’s zijn bovendien opgenomen door de Isolement Experts zelf.

De thuis-blijf-tips worden gedeeld aan de hand van geauto­ma­ti­seerde e‑mailflows, een digitaal magazine en social adver­tising op Facebook, Instagram en Instagram Stories. De campagne kreeg ook aandacht op de nationale televisie bij Koffietijd en zijn de Isolement Experts inmiddels uitge­nodigd bij 5 verschil­lende radio­zenders om de campagne verder toe te lichten. Via een Facebook form en landings­pagina kan iedereen gegevens achter­laten om de 10 leukste tips gratis in de mailbox te ontvangen. Met deze campagne vergroten we de contacten-database van de Zonne­bloem en verleiden we mensen tot eenmalige of struc­turele donatie.

Hiermee steun je een prachtige vrijwil­li­gers­or­ga­ni­satie die het leven van mensen met een licha­me­lijke beperking en van de vrijwil­ligers verrijkt door sociale en recre­a­tieve activi­teiten mogelijk te maken. Zij streven naar een samen­leving waaraan mensen met een licha­me­lijke beperking zorgeloos en vanzelf­sprekend kunnen deelnemen. Bij de Zonne­bloem draait alles dan ook echt om mensen. Mooi vinden wij dat. Ze brengen mensen bij elkaar en maken, als het maar even kan, het onmoge­lijke mogelijk. Zodat ook mensen met een fysieke beperking kunnen genieten van het leven. Neem ook eens een kijkje op hun website.

MORE WORK