MEDISCHE ZORG MET DE X‑FACTOR

POSITI­O­NERING, IDENTITEIT, MERKCAMPAGNE

Xpert Clinics is al jarenlang een bondgenoot van NO TOMATO. We kregen het vertrouwen om na het centra­li­seren van alle focus­kli­nieken meer eenheid in het merk te brengen en Xpert Clinics op de kaart te zetten in Nederland. Een hele operatie, van strategie tot en met creatie en 360° doorver­taling in online en offline middelen.

Samen ontwik­kelden we een aange­scherpte merkpo­si­ti­o­nering die we door middel van focus­groepen bij zorgver­wijzers en patiënten hebben getoetst op relevantie, onder­scheidend vermogen en herkenbaarheid.

Aansluitend hebben we de merkiden­titeit van Xpert Clinics aangepakt en creëerden we een gloed­nieuwe merkcam­pagne waarbij naams­be­kendheid en relevante voordelen voor de klant centraal staan. Xpert Clinics is er #xtravooru.

MORE WORK