GET IN TOUCH MET HET ALUMNI­PORTAAL VAN DE TU/e

Om het nieuwe ‘Alumni Portal ‘van de Technische Univer­siteit Eindhoven (TU/e) te intro­du­ceren bij TU/e alumni wereldwijd, ontwik­kelde NO TOMATO een integrale intro­duc­tie­cam­pagne. En om deze zo optimaal mogelijk te kunnen uitrollen, ontwik­kelden we daarnaast ook meteen een nieuwe naam…

Ook bij een hoogop­ge­leide doelgroep moet een commu­ni­ca­tie­bood­schap laagdrem­pelig genoeg zijn om goed opgepikt te worden. Dat geldt dus zéker ook voor een nieuw te commu­ni­ceren naam als essen­tieel onderdeel van deze boodschap. Alleen ‘Alumni Portal’ vonden we als naam echter nog een vrij abstract begrip. Daarom stelden we aller­eerst een heel nieuwe naam voor: TU/e In touch (met nog wel ‘Alumni Portal’ als toevoeging), een meer tot de verbeelding sprekende naam die we door middel van een integrale campagne meteen commu­ni­catief konden ‘laden’…

De campagne voor TU/e In touch hebben we vervolgens gebouwd op twee pijlers, die elkaar onderling versterken: Get in touch; denk aan leggen van waarde­volle nieuwe contacten en gericht aanhaken bij de laatste technische innovaties…& Stay in touch; denk aan in stand houden van waarde­volle bestaande contacten en altijd op de hoogte blijven van de technische wereld om ons heen. Als geen ander platform stelt TU/e In touch je daartoe in staat, doelge­richt en doeltreffend. Kortom: Als TU/e alumnus is TU/e In touch jouw persoon­lijke toegang tot een wereldwijd netwerk vol andere TU/e alumni. Jong, oud, beginnend, ervaren, (oud-)studiegenoten, profes­soren, mentoren én werkgevers!

Deze twee pijlers en kernbood­schap hebben we doorver­taald in een integrale intro­duc­tie­cam­pagne, bestaande uit o.a. een dedicated website, online banners, e‑mailings, testimonialvideo’s en een intro­duc­tie­video. Naast deze uitge­breide alumni­cam­pagne heeft NO TOMATO de afgelopen jaren ook al met veel plezier de nodige andere campagnes ontwikkeld voor de TU/e. Zo ontwik­kelen we bijvoor­beeld ook al jarenlang alle TU/e fondenwervingscampagnes.

Ook behoefte aan een appetij­te­lijke introductiecampagne?
Gewoon even bellen met Mark-Jan (+31634038217), we helpen je graag om je ambitie waar te maken.

MORE WORK