NO TOMATO en Minkema College nemen leerlingen mee op virtuele ontdekkingstocht

Van ‘oldschool’ open dag naar online Open Week

Als fysiek bezoek in deze tijd om begrij­pe­lijke redenen niet mogelijk is, hoe geven we poten­tiële nieuwe leerlingen dan tóch een goede, verras­sende indruk van het Minkema College?

Met deze uitdaging, recht­streeks gekoppeld aan de vól tijdens de lockdown geplande online Open Week, kwam het Minkema College bij NO TOMATO. En les één in commu­ni­catie met scholieren is natuurlijk dat het nooit saai mag worden! Daarom hebben we onze aanpak bewust speels gehouden…

Ondanks dat de Open Week geheel online is, maken we hiervoor wel degelijk gebruik van een platte­grond, zoals we ook bij een ‘fysieke’ Open Dag/Week zouden doen. Maar dan wel een beetje anders: het is immers geen échte platte­grond van de school…

Net als de platte­grond van bijv. de Efteling, verwijst deze inter­ac­tieve ‘Minkema MindMap’ naar allerlei fasci­ne­rende ‘werelden’ die (toekom­stige) leerlingen kunnen gaan ontdekken. Al deze werelden geven alvast een voorproefje van wat ze straks van het Minkema mogen verwachten. Maar daar moeten de leerlingen zelf ook wat voor doen; zij gaan zélf op ontdek­kings­tocht, zij openen zelf hun toekomst en stellen zelf hun hersenen open voor nieuwe indrukken.

We ontwik­kelden twee verschil­lende versies van deze inter­ac­tieve platte­grond, een met vmbo vakge­bieden en een voor havo/vwo, evenals alle fysieke en digitale items (mailings, brochures, etc.) rondom de Open Week. Dit alles met het toepas­se­lijke thema ‘Open jouw toekomst’…

 

MORE WORK