GOODFORYOU

MERKSTRA­TEGIE, MERKCAM­PAGNE EN MARKETINGPLAN

Uitzend­bureau GOODMORNING is één van de grotere werkgevers op het gebied van het uitzenden en detacheren van inter­na­ti­onale flexwerkers uit Oost- en Zuid- Europa. Dagelijks zijn er bij GOODMORNING meer dan 2.500 gemoti­veerde uitzend­krachten aan het werk in de glastuinbouw, voedings­in­du­strie, logistiek en techniek. De vraag naar flexwerkers in deze arbeids­in­ten­sieve sectoren groeit sterk en GOODMORNING heeft de ambitie om mee te groeien. Om dit te bereiken is een samen­werking met NO TOMATO aangegaan. Samen ontwik­kelden we een nieuwe merkstra­tegie waarbij een shift is gemaakt van functi­onele aanbieder naar meeden­kende partner. Want groeien doe je samen. Door goed te zijn voor elkaar hebben zowel opdracht­gever als flexwerker elke dag een goedemorgen.

NO TOMATO heeft de strategie direct doorver­taald naar een toegan­ke­lijke merkcam­pagne en een tactisch marke­tingplan waarin het goede van GOODMORNING letterlijk onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij is rekening gehouden met de grote diver­siteit in taal- en kennis­ni­veaus bij verschil­lende doelgroepen. De campagne wordt medio 2022 verder uitgerold.

MORE WORK