BOUW VERDER AAN JE PERSOON­LIJKE ONTWIKKELING

INTERNE ACTIVA­TIE­CAM­PAGNE

Equipe Zorgbe­drijven is niet alleen innovatief in haar markt­be­na­dering, maar ook in haar Human Resource Management; de Equipe Academy onder­steunt álle Equipe medewerkers, van consu­lente tot chirurg, bij hun zelfont­plooiing aan de hand van zeven persoon­lijke ‘bouwstenen’. Hiermee blijf je als Equipe medewerker up-to-date en relevant voor de toekomst. Aan NO TOMATO de vraag om dit unieke persoon­lijke ontwik­ke­lings­pro­gramma op een aanspre­kende manier bij de Equipe medewerkers over de bühne te brengen…

Hiervoor creëerden we in de eerste plaats een visual device dat letterlijk is opgebouwd uit de zeven Equipe-bouwstenen; een ‘blokken­toren’ met een driehoekig blokje bovenop, die als zodanig een opval­lende pijl naar boven vormt. Naast dit universele symbool voor groei/ambitie portret­teerden we steeds andere typen Equipe medewerkers. Elk met hun eigen persoon­lijke ‘speer­punten’, maar met één universele boodschap: Bouw verder aan je persoon­lijke ontwik­keling met de Equipe Academy. Of je nu ‘steengoed’ wilt worden in leider­schap, in klant­vrien­de­lijkheid of een ander persoonlijk speerpunt wilt ontwik­kelen; Equipe spoort je aan om dit vooral te delen met je leidinggevende!

Deze key visuals & key message vertaalden we door in verschil­lende on- en offline middelen, zoals de veelge­bruikte eigen Equipe app, interne e‑mailings, posters en flyers. Kortom: een solide basis waarop álle Equipe medewerkers persoonlijk verder konden bouwen!

MORE WORK