WE-Connect

Aansluiting bij je personeel — Croonwolter&dros mag dan al 140 jaar voorop­lopen in techno­lo­gische ontwik­ke­lingen, het is én blijft toch vooral een ‘mensen­be­drijf’. Techniek maakt steeds meer mogelijk, maar het zijn de mensen van Croonwolter&dros die de noodza­ke­lijke verbin­dingen leggen; achter elk staaltje techno­lo­gisch vernuft zit immers een heleboel mense­lijke kennis en kunde.  Speciaal voor deze pioniers maakt NO TOMATO in opdracht van Croonwolter&dros o.a. het veelge­lezen WE-Connect magazine, dat de
onder­linge verbon­denheid alleen maar verder versterkt…

MORE WORK