WE-Connect

Aansluiting bij je personeel - Croonwolter&dros mag dan al 140 jaar vooroplopen in technologische ontwikkelingen, het is én blijft toch vooral een ‘mensenbedrijf’. Techniek maakt steeds meer mogelijk, maar het zijn de mensen van Croonwolter&dros die de noodzakelijke verbindingen leggen; achter elk staaltje technologisch vernuft zit immers een heleboel menselijke kennis en kunde.  Speciaal voor deze pioniers maakt NO TOMATO in opdracht van Croonwolter&dros o.a. het veelgelezen WE-Connect magazine, dat de
onderlinge verbondenheid alleen maar verder versterkt…

MORE WORK