Cordaid Memisa

Alleen maar goede bedoe­lingen met Cordaid Memisa — Terwijl jij lekker de NO TOMATO site zit af te struinen, zijn er in Bangladesh foto’s gemaakt voor een van de DM’s die we voor Cordaid Memisa ontwik­kelen. Van de aller­armste mensen die er op de wereld te vinden zijn. Zo arm dat ze hun kinderen geen eten kunnen geven. Hen niet naar de dokter kunnen brengen als ze daar ziek van worden. En alleen maar kunnen toekijken als weer een kind zijn vijfde verjaardag niet haalt. Al meer dan 80 jaar werkt Cordaid Memisa aan toegan­ke­lijke gezond­heidszorg voor de aller­armsten. Al meer dan vier jaar werkt NO TOMATO daar met hart en ziel aan mee. Radio­com­mer­cials, adver­tenties, banners, het donateursblad en heeeeeeeel veel DM’s. We laten geen middel onbenut om fondsen te werven. Ook dit niet: Geef op Giro 5767 of word donateur op www.cordaidmemisa.nl.

 

MORE WORK