Blijf vooral jezelf

JEZELF BLIJVEN ALS BASIS OM HET ANDERS TE DOEN – Al meer dan 25 jaar is Velthuis kliniek een vooraan­staand speler in Nederland op het gebied van cosme­tische behan­de­lingen en ingrepen. Deze markt is de laatste jaren overspoeld met nieuwe aanbieders, waardoor Velthuis kliniek haar positi­o­nering opnieuw onder de loep heeft genomen, samen met NO TOMATO. Op basis van trends, data en diverse strate­gische sessies zijn NO TOMATO en Velthuis kliniek op zoek gegaan naar een onder­schei­dende positie. Deze is gevonden door een shift te maken van beauty naar persoonlijk. Van uiterlijk vertoon naar inner­lijke zelfont­plooiing. Met dit inzicht creëerde NO TOMATO meer ruimte voor Velthuis kliniek om de eigen identiteit uit te dragen. Bovendien ontwik­kelden we een nieuwe waarde­pro­po­sitie die de hoofdrol krijgt in de nieuwe merkcam­pagne: Blijf vooral jezelf.

AND WE’RE LIVE!

Een jubileum willen vieren met je fans, volgers en relaties terwijl Nederland nog verstopt zit achter de corona-maatre­gelen; lastig, maar zeker niet onmogelijk in deze tijden.

Velthuis kliniek en NO TOMATO brachten het jubile­um­feest naar de fans toe via het online Velthuis kliniek VIP Event, waar iedereen zich kosteloos voor kon aanmelden. Tijdens deze livestream verwenden we kijkers met tips, verhalen en inter­views met speci­a­listen van Velthuis kliniek en bekende influ­encers uit de wereld van inner­lijke en uiter­lijke schoonheid. Een inspi­re­rende avond en tevens een uitste­kende gelegenheid om de nieuwe merkcam­pagne ‘Blijf vooral jezelf’ meer inhoud en betekenis te geven.

MORE WORK